Anna Benešová

Anna Benešová

Důležitost dodržování pravidel ve veterinární péči – je o vašeho parťáka postaráno správně? 

Když se jednou rozhodneme vzít si do péče psa nebo kočku, přejeme si pro ně to nejlepší. Ale víte, že kvalita péče, kterou dostávají by měla být poskytnuta i díky právním a etickým pravidlům? 

Co jsou to "Lege Artis" postupy?

Tento složitě znějící termín ve skutečnosti označuje „předepsaná pravidla“ ve (veterinární) medicíně. Jsou to standardy, které stanovují, jak by veterinární lékaři měli zacházet se svými pacienty, jaké mají dodržovat léčebné metody, zacházení s léčivy (které mimochodem upravuje i zákon a velmi často je toto porušováno) a tyto vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků. 

Proč jsou tyto postupy důležité?

Díky těmto pravidlům můžeme zajistit, že péče o vaše parťáky bude založena na nejlepších dostupných informacích a bude v ní postupováno v nejlepším zájmu jejich zdraví. Tato pravidla odráží nejen etické standardy péče, ale také vědecké poznatky, což znamená, že naši mazlíčci mají díky nim ty nejlepší šance na uzdravení. 

Použití antibiotik: S a Bez indikačního omezení

Některá antibiotika lze podávat bez přesného stanovení bakteriálního patogenu (tzv. antibiotika bez indikačního omezení), zatímco pro jiná je nezbytné provést antibiogram (stanovení druhů patogenů nalezených v daném vzorku a stanovení citlivosti těchto patogenů k různým antibiotikům), aby byla zajištěna jejich účinnost a minimalizována rezistence. Například při běžné infekci močových cest může být potřeba předem provést vyšetření a antibiogram k zajištění vhodného výběru antibiotika. Toto nejsou doporučené postupy, ale opravdu jasně daná pravidla a jsou druhy antibiotik, která se NESMÍ nasadit bez tohoto vyšetření na citlivost bakterií vůči nim – toto je popsáno vždy v příbalové informaci daného léčiva a je to kontrolováno příslušnými úřady.  

Proč vás zahlcuji těmito pro běžnou veřejnost asi nudnými informacemi?

Často se totiž setkávám s nepochopením postupu léčby, proč tento veterinář léčí tímto, když tamten mi nasadil něco jiného a to fungovalo lépe a ještě jsme u něj utratili mnohem méně peněz? – Vysvětlením tohoto rozdílu může být výše zmíněná pravidla pro používání antibiotik.  

Je legislativou daná kaskáda užití různých druhů léčiv a podle té musíme ze zákona postupovat, proto vždy musíme zkusit nejdříve širokospektrální antibiotika nebo udělat antibiogram než jiná antibiotika nasadíme a nemůžeme si toto dělat jak chceme. Bohužel vyšetření na citlivost bakterií na antibiotika něco stojí a tudíž přirozeně u veterináře, který dodržuje postupy a zákony budete platit i více peněz, protože legálně se to jinak dělat nedá.  

To samé platí o použití veterinárních a humánních léčiv – vždy mají přednost veterinární preparáty před použitím humánních, pokud takový veterinární lék na trhu je – bohužel tyto jsou zase oproti lidským lékům dražší. 

Nedostatek dodržování postupů

Je však důležité si uvědomit, že ne každý veterinární lékař tyto postupy dodržuje, ačkoliv by měl. Toto nedodržování postupů ,,lege artis” může mít negativní dopad na účinnost léčby a dlouhodobé zdraví mazlíčka, ale i nás lidí, protože nadužívání či nesprávné užívání antibiotik (použití antibiotik užívám zase jako příklad) vede k rezistencím bakterií na tato antibiotika a my v budoucnu nebudeme mít čím léčit obyčejná onemocnění a budeme na ně umírat. 

Jak můžeme přispět my sami?

Jako majitelé mazlíčků máme klíčovou roli v rozhodování o péči o naše parťáky. Je důležité vybrat si důvěryhodného a kvalitního veterinárního lékaře, který se aktivně vzdělává a používá nejnovější postupy ve veterinární medicíně. Důvěra mezi námi a veterinárním lékařem je zásadní pro úspěšnou léčbu a v péči o naše mazlíčky. 

Pokud máme obavy o dodržování ,,lege artis” postupů ve veterinární medicíně, je rozumné požádat o doporučení na erudovaného specialistu v daném oboru. Někdy se stává, že někteří obvodní veterinární lékaři se snaží řešit všechny problémy sami a nenavádějí pacienty na specializovaná pracoviště. Konzultace se specialistou může zajistit nejlepší péči pro naše mazlíčky a byť je to zdánlivě dražší varianta (nesprávnou a neúčinnou léčbou bez specialisty můžete ve výsledku utratit mnohem více peněz bez pozitivního výsledku), vyplatí se investovat do návštěvy tohoto specialisty. 

Závěr

Péče o naše psy a kočky je zodpovědnost, kterou musíme brát vážně. Díky dodržování pravidel a postupů ve veterinární péči můžeme mít jistotu, že naši parťáci dostávají nejlepší možnou péči. Ať už je to v léčbě nemoci nebo při běžné péči, právě dodržování těchto postupů nám umožňuje mít zdravé a šťastné pejsky a kočičky. Chtějme tedy a vyžadujme dodržování těchto postupů, jde přeci o naše parťáky, které máme jako plnohodnotné členy rodiny a také platba za péči jde většinou z naší peněženky. 

A kde taková pravidla najdu, jak zjistím, jak to má vše probíhat a co je správně?

Toto je trochu kámen úrazu a často vy nemůžete vědět, zda bylo vše dodrženo správně, tak jak má. Postupy v medicíně se často mění dle nových poznatků a toto si musí hlídat veterinární lékař a vzdělávat se ve svém oboru, kterému se věnuje.

Pokud chcete mít jistotu správného dodržení postupů v hlubší problematice daného oboru, obraťte se na specialistu v oboru, který má mezinárodní titul a rezidenturu nebo se obraťte na jiného veterináře, kterému plně důvěřujete a zeptejte se ho na druhý názor a pohled na danou léčbu. Běžně praxe probíhá ale tak, že si najdete veterinárního lékaře na kvalitní doporučení a někoho, kdo je vám sympatický a věříte mu. Pokud důvěra mezi vámi a veterinárním lékařem pokulhává, nemůže většinou péče probíhat správně, byť by vše probíhalo dle ,,lege artis” postupů. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *